قیمت آتلیه عروس

قیمت آتلیه عروس در پکیج های متفاوت زیر خدمتتان ارائه می شود. منوهای ما به این صورت است:

قیمت آتلیه عروس منو یک

فیلمبرداری با میکس و 5 کلیپ مجزا + 20 عدد عکس 21*16 + 2 عدد عکس 40*30 + 1 عدد عکس 70*50 با شاسی

قیمت : 2/900/000 میلیون

قیمت آتلیه عروس منو دو

فیلمبرداری عروسی دو دوربینه فول HD

بامیکس و پنج  کلیپ مجزا والبوم دیجیتالی 60*30 ده برگی و دو عدد 30-40 هدیه به والدین وشاسی 70*50

قیمت : 4/9000/000میلیون

قیمت آتلیه عروس منو سه

فیلمبرداری با دو دوربینه فول HD و میکس + 7کلیپ + البوم دیجیتالی 80*40 ده برگی + 20 عدد 18*13اسپرت

هلیشات باغ یا کرین باغ + کلیپ اسپرت + 2عدد شاسی 40*30+شاسی 70*100
20 عدد لیت هدیه

قیمت:9/000/000