قیمت آتلیه عروس

قیمت آتلیه عروس در پکیج های متفاوت زیر خدمتتان ارائه می شود. منوهای ما به این صورت است:

قیمت آتلیه عروس منو یک

دودوربینه hd با میکس و هفت کلیپ مجزا و 30 عدد عکس 13-18 (20عدد16-21) دو عدد 30-40 هدیه به والدین و 100-70
قیمت: 1/800 تومان

قیمت آتلیه عروس منو دو

فیلمبرداری عروسی دو دوربینه فول HD

بامیکس وهفت کلیپ مجزا والبوم دیجیتالی 30-60 و 20 عدد 13-18 و دو عدد 30-40 هدیه به والدین وعکس 100-70 شاسی قیمت : 2/800 تومان

قیمت آتلیه عروس منو سه

دو دوربینه فول HD و آلبوم دیجیتالی 40-80 و آلبوم دیجیتالی 16-21 و 20 عدد 13-18 اسپرت دو عدد 30-40 و 100-70
فیلمبرداری باکرین یاهلیشات
پخش ویدیو پروجکشن شب مراسم
20 عدد لیت هدیه قیمت: 5/000/000تومان