عروسي نوه رفسنجاني مدتی است که خبرساز شده. عماد، نوه آقای هاشمی رفسنجانی و پسر محسن هاشمی رفسنجانی با خانم زهرا سید روحانی از نوادگان امام خمینی ازدواج کرد. این در حالی است که به جز دختران هاشمی یعنی خانم ها فائزه و فاطمه، پسران ایشان یعنی محسن، یاسر و مهدی همگی ازدواج فامیلی داشته و با دختر عمو و دختر خاله هایشان ازدواج کرده اند. از سوی دیگر، تازه عروس خانم زهرا سید روحانی از نوادگان امام خمینی (ره) است. یعنی مادر خانم از نوادگان دختری حضرت امام خمینی است.
این اولین بار است که میان خاندان هاشمی رفسنجانی و خمینی وصلت صورت می گیرد. به امید خوشبختی این زوج عزیز، آتلیه عروس و فیلمبرداری عروسی پوپک برایشان سالیان سال زندگی پر از سلامتی، برکت و شادی را آرزومند است.

نوامبر 12, 2017
عروسي نوه رفسنجاني

عروسي نوه رفسنجاني

عروسي نوه رفسنجاني مدتی است که خبرساز شده. عماد، نوه آقای هاشمی رفسنجانی و پسر محسن هاشمی رفسنجانی با خانم زهرا سید روحانی از نوادگان امام […]
نوامبر 8, 2017
تفات فیلمبرداری عروسی ایرانی با خارجی

تفاوت فیلمبرداری عروسی ایرانی با خارجی

تفاوت فیلمبرداری عروسی ایرانی با خارجی به چند مورد مربوط می شود. با اینکه شما از دوربین حرفه ای و بعضا در تعداد بیشتر از خارجی […]
نوامبر 5, 2017
انواع فیلمبرداری عروسی در دو دسته قرار می گیرد.

انواع فیلمبرداری عروسی

انواع فیلمبرداری عروسی شامل فیلمبرداری مستند عروسی و فیلمبرداری سینمایی عروسی می شود. در این پست می خواهیم شما را با این روش های موجود در […]
نوامبر 1, 2017
مشخصات آتلیه عروس خوب را از پوپک استودیو بخواهید.

مشخصات آتلیه عروس خوب

آتلیه عروس خوب مشخصاتی دارد که بایستی قبل زا مراسم عروسی آن ها را مدنظر قرار دهید. همانطور که می دانید آتلیه عروس باید با دقت […]