در این پست می خواهیم شما را با انواع مختلف روش های باز شدن بخت آشنا کنیم که در قدیم در تهران مورد استفاده رار می گرفته است. یکی از انواع مراسم هایی که برای بخت گشایی در تهران قدیم مورد استفاده قرار می گرفته این بوده است که دختران دم بخت قیمه پلویی پخته و مقداری از پلوی عروسی را با آن قاطی می کردند و آنرا بین فقرا در محل پخش میکردند تا به این ترتیب بختشان باز شود. در این بین نباید از مراسم عروسی و پنبه زنی در تهران قدیم چشم پوشی کرد.
یا به صورتی دیگر اینکه دختر دم بخت یا مادر او در مراسم حنابندان از حنای روی سر عروس به انداره یک فندق برداشته و با حنایی دیگر مخلوط کرده بر سر دختر می مالیدند تا به این ترتیب باعث گشوده شدن بخت دخترشان شوند.
یکی دیگر از این مراسم ها بدین صورت بود که خانمی از خویشاوندان یک قفل را می بست و سه، چهارراه دورتر از خانه آن خانم از یک مرد که اسمش محمد یا علی بود میخواستند که با کلید قفل بسته شده را باز کند. آن ها اعتقاد داشتند با باز شدن قفل بسته شده بخت دختر برای ازدواج باز شده است. در آن زمان ها دیگر خبری از آتلیه عروس نبود و مراسم ها خیلی ساده برگزار می شد.

دسامبر 2, 2017
روش های بخت گشایی در تهران قدیم

روش های بخت گشایی در تهران قدیم

در این پست می خواهیم شما را با انواع مختلف روش های باز شدن بخت آشنا کنیم که در قدیم در تهران مورد استفاده رار می […]
دسامبر 1, 2017
مراسم پنبه زنی در تهران قدیم

مراسم عروسی و پنبه زنی در تهران قدیم

در زمان قدیم در شهر تهران دختران از روش هایی همچون تکاندن سفره عقد بر سر خود، گره زدن سبزه، برداشتن قسمتی از حنای روی سر […]
نوامبر 28, 2017
عروسی در یزد با تیم آتلیه عروس و فیلمبرداری عروسی

عروسی در یزد

یکی از مرسوم ترین مراسم های عروسی در شهر یزد گردو شکستن می باشد که در حال حاضر هم در برخی از عروسی ها با حضور […]
نوامبر 25, 2017
آداب و رسوم ازدواج در ایران

آداب و رسوم ازدواج در ایران

آداب و رسوم ازدواج در ایران و مراحل خواستگاری تا ازدواج با تمام زیبایی هایش هزینه بر است. رسم مراسم عروسی و ولیمه، جشن عقد، پاتختی […]