عکس و فیلم های مراسم عروسی در نزد خانواده ها، دارای ارزش خاصی است؛ به طوری که آن ها مقداری از ارزش خانوادگی خود را بر مبنای آن اندازه گیری می گیرند. بنابراین نتیجه عکاسی عروسی و فیلمبرداری عروسی تاثیرات بسزایی در چنین معادلاتی دارد. گرفتن عکس با تمامی افراد خانواده در مراسم عروسی از همین باور ناشی می شود.

نه تنها عکاسی عروسی بلکه فیلمبرداری عروسی و عکس و تصویر برداری از دیگر مراسم مختلف نیاز به اطلاعاتی در زمینه های مختلف، از جمله مکان های برگزاری، نوع مراسم و نحوه اجرای آن و افرادی که در این مراسم شرکت می کنند، دارد. برنامه ریزی های آتلیه عروسی پوپک به این ترتیب می باشد که حتماً قبل از شروع مراسم هماهنگی لازم را انجام می دهد. نحوه انجام مراسم، مذهبی، سنتی، عروسی و غیره برای شما بسیار مهم است. چرا که می توانید وضعیت کاری خود را از قبل مشخص کنید؛ حتی می توانید از قبل، محل هایی را که باید در آنجاها قرار بگیرید، تعیین کنید. هنگامی که در مراسمی شرکت می کنید که اجازه ندارید در آن جا به جا شوید، باید از قبل از تمام جزئیات نحوه انجام مراسم اطلاع کافی داشته باشید و از کلیه اتفاقاتی که ممکن است در مراسم به وجود آید، آگاهی یابید. آتلیه عروسی پوپک برای به دست آوردن این اطلاعات با مسئول برگزاری مراسم و یا در مجالس عروسی با عروس و داماد قبل از روز موعود، ملاقاتی خواهد داشت و هماهنگی های لازم را انجام می دهد. با گفت و گوهایی که با این افراد صورت می پذیرد، بسیاری از جوانب اجرای مراسم و نظریات خاص آن ها در مورد اجرای مراسم را روشن می شود.

در روز موعود، آتلیه عکاسی عروسی پوپک و عکاسان و فیلمبرداران آن یکی از شرکت کنندکان در مراسم عروسی شما هستند و در نحوه اجرای مراسم دخالت دارند و مسئولیتی بزرگ را بر عهده گرفته اند. بنابراین، با بهترین و زیباترین لباس در بین میهمانان حضور خواهند یافت و زودتر از همه حاضران در مجل عروسی شما حاضر می شوند تا شرایط و وضعیت کاری خود را قبل از شروع جشن عروسی یک بار دیگر مورد سنجش و بررسی قرار دهند. موقعیت و مکان های مناسب برای مستقر کردن دوربین های فیلم برداری عروسی را می یابند و نحوه نورپردازی را مشخص می کنند. همچنین با آزمایش و بررسی وسایل خود، بهترین، زیباترین و خلوت ترین زمینه های عکاسی عروسی شما را فراهم می کنند.

آوریل 20, 2016

اهمیت آتلیه عکاسی عروسی

عکس و فیلم های مراسم عروسی در نزد خانواده ها، دارای ارزش خاصی است؛ به طوری که آن ها مقداری از ارزش خانوادگی خود را بر […]
آوریل 20, 2016

 فیلمبرداری عروسی و مجالس دیگر

 فیلمبرداری عروسی و مجالس دیگر از لحاظ اقتصادی شاید بتواند در آمدهای مناسب و مداومی را برای عکاس این رشته و آتلیه عروس فراهم آورد. از […]
آوریل 19, 2016

ساختار دوربین فیلم برداری عروسی

شرط اول توفیق در انجام عکاسی و فیلمبرداری عروسی، شناخت کار و و وسایل مورد نیاز برای آن است. در مدت 160 سالی که از اختراع […]
آوریل 13, 2016

عکاسی عروسی با کیفیت

عکس های خام عکاسی عروسی با تکنیک های مختلفی در آتلیه عروس پوپک تغییر داده می شود و با نرم افزارهایی پیشرفته همچون فتوشاپ اصلاح و […]